Zakup quada dla Straży Granicznej przez PZZR.

Rolnicy zrzeszeni w Polskim Związku Zawodowym Rolników (PZZR) zakupili w prezencie dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku, quada, który ma ułatwić patrolowanie granic. Dołączono do niego: 120 sztuk okularów przeciwuderzeniowych, 120 sztuk latarek czołowych, 500 sztuk kominów termoizolacyjnych i 500 sztuk chusteczek neutralizujących gaz pieprzowy. Całość przekazano do Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku 22.11.2021r. Wartość przekazanych darów wynosi 80 tys. złotych. Zbiórka trwała 3 dni.

Nikt lepiej nie zrozumienie tej przysłowiowej miedzy jak rolnik, że tyle wolności, ile własności. Ta nasza granica to nie tylko granica państwa, ale też poczucie bezpieczeństwa, możliwość rozwoju, inwestowania, gdy mamy bezpieczną granicę
– mówił Adam Paczóski

Adam Paczóski dziękował w imieniu PZZR wszystkim, którzy – jak to ujął – „stoją na tej granicy, pilnują, walczą wręcz o to, by ta granica była nienaruszona”. Dodał, że przekazany SG quad ma ułatwić funkcjonariuszom pracę na granicy z Białorusią.

Może nie możemy zostawić naszych gospodarstw i pójść fizycznie na granicę, ale właśnie w ten sposób chcemy się do tej obrony granicy dołożyć
– powiedział Paczóski.

Nie pierwszy raz w historii naszego kraju to mieszkańcy wsi, rolnicy pokazują jednoznacznie, że są razem z obrońcami granic, z funkcjonariuszami, żołnierzami, którzy starają się jak mogą tych wartości polskich bronić, tej tradycyjnej granicy, pojęcia granicy, tradycji, bezpieczeństwa naszej ziemi” – mówił, odbierając kluczyki do pojazdu, ppłk Michał Puczyński z Podlaskiego Oddziału SG, jednocześnie dziękując za wsparcie udzielane służbom na granicy.