Kim jesteśmy?

Polski Związek Zawodowy Rolników zrzesza polskich rolników indywidualnych.

Polski Związek Zawodowy Rolników powstał na fali rolniczego protestu w 2015 roku wyrażonego m.in. na ulicach Warszawy oraz przed mostem na Bugu, we Frankopolu. Brak dialogu z rolnikami ze strony władz rządowych i samorządowych spowodował, iż postanowiliśmy zrzeszyć się w związku rolników indywidualnych.

Związek został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 maja 2015 roku pod numerem KRS 0000558820.

Związek działa w zakresie ochrony własności indywidualnych gospodarstw rolnych, praw i interesów ekonomicznych i socjalnych swoich członków i ich rodzin oraz uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego wsi i rolnictwa.

Polski Związek Zawodowy Rolników jest:

  • związkiem merytorycznym

Współdziała ze wszystkimi związkami zawodowymi i organizacjami rolniczymi w celu wypracowania wspólnych stanowisk wobec problemów polskich rolników i polskiej wsi. Chce łączyć, a nie dzielić polskich rolników i polską wieś.

  • związkiem apolitycznym

Członek naszych władz, w okresie kadencji 6 lat, nie może być członkiem żadnej partii politycznej, ani też działać na jej rzecz.

  • związkiem niezależnym

Niezależność naszego Związku gwarantuje fakt, iż utrzymujemy się wyłącznie z wpływów pochodzących ze składek członkowskich i darowizn naszych członków. Jako związek apolityczny współdziałamy – na rzecz realizacji swoich celów statutowych – z administracją rządową i samorządową niezależnie od jej bieżących uwarunkowań politycznych.

Nasi członkowie i ich rodziny przestrzegają tradycyjnych, polskich wartości narodowych, wyrażających się w dewizie „Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz pragną ich zachowania dla przyszłych pokoleń polskich rolników.